IPHONE 3G, 3GS

Liên hệ

IPHONE 3G, 3GS
TÊN SẢN PHẨMGIÁ
iphone 3G – thay màn hình250.000
iphone 3G – thay cảm ứng200.000
iphone 3G – thay pin200.000
iphone 3G – thay dây nguồn nút nguồn150.000
iphone 3G – thay dây nguồn đuôi sạc150.000
iphone 3G – thay dây nguồn loa150.000
iphone 3GS – thay màn hình250.000
iphone 3GS – thay cảm ứng200.000
iphone 3GS – thay pin200.000
iphone 3GS – thay dây nguồn nút nguồn150.000
iphone 3GS – thay dây nguồn đuôi sạc150.000
iphone 3GS – thay dây nguồn loa150.000
iphone 3GS – sửa trên main đổi main400.000
Đăng ký tư vấn